#15170
Milojka
Participant

Bolnice u Crnoj Gori sagradile su; Knjaževina Crna Gora, Austrougarska monarhija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i SFRJ, odnosno Socijalistička republika Crna Gora. Najmlađa bolnička ustanova je KCCG, useljen 1974. godine. Rođendane domova zdravlja nijesam istraživala, jer je mnogo važnija njihova funkcija u crnogorskom javnom zdravstvu. Primarna zdravstvena zaštita, koja je 2008. godine počela da se reformiše, nazadovala je do nivoa od prije trideset i više godina. Tijesni i prostorno neodgovarajući DZ i nedovoljan broj ID, stvorili su uslove koji pacijentima ne pružaju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Prije početka tzv. reforme imali smo ubuđale zdravstvene kartone i, takođe, nedovoljan broj doktora, opšte prakse koji su recepte pisali ručno, ali su pacijenti bili više zadovoljni sa tretmanom u ambulantama i brže su završavali posao. Kod nas u NK su po dva doktora imali zajedničku med. sestru/tehničara, koji su prozivali pacijente i popunjavali recepte. Sada je isto prijava na šalteru, gdje sestra zakazuje pregled za neki tamo dan, a doktori sami prozivaju pacijente, koji sjede u zajedničkoj, pretrpanoj čekaonici. ID se, uglavnom, više bave kompjuterom nego pacijentom. Jedan od njihovih problema je zakazivanje specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, jer pacijenti po istom problemu moraju doći više puta, da bi uhvatili slobodan termin. Uzrok je u sistemu i nedovoljno korišćenje informacionih tehnologija.

Zbog dugih čekanja na spec. i subsp. preglede, pacijenti su primorani dijagnostiku, a i preglede, obaviti u PZU, gdje ih, uglavnom, prime doktori iz javnog zdravstva, koji, radeći honorarno, reklamiraju PZU a konkurišu javnom zdravstvu. Pacijenti su, uglavnom, iz siromašnih slojeva, jer, da nijesu bili siromašni imali bi bolju prevenciju i manju mogućnost da obole. Loša prevencija generalno dovela je da imamo na desetine hiljada pacijenata sa hroničnim nezaraznim bolestima i veliku smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, karcinoma,.., Imamo, takođe, na desetine hiljada dijabetičara, što se moglo prevencijom svesti na manji broj. Briga zdravstvenog sistema i države za mentalne bolesnike skoro da ne postoji, što potvrđuju činjenice da se Klinika za mentalne bolesti tek gradi, a za Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota” u Kotoru je poznata psihijatrica dr. Stana Stanić iz Crntra za mentalno zdravlje Trst, prije pet godina rekla “da bi je trebalo zatvoriti, zbog smještajnih uslova, koji vrijeđaju ljudsko dostojanstvo.

O palijativnoj njezi niko niti razmišlja niti govori, a porodice pacijenata na umoru nijesu edukovane za posao koji moraju da rade, živeći pod velikim stresom i u uslovima koji nijesu prilagođeni za njegu bolesnika.

Poštujući uvažene doktore medicine i njihove saradnike u zdravstvu, teško da mogu da govorim o njihovom odnosu prema pacijentima, koji uvijek ne priliči profesiji kojom se bave. Lično sam, u suzama i sa nevjericom, svojevremeno slušala doktorske komentare, koji ne priliče trenutku kada čovjek gubi najbližeg srodnika?

Što se terapije tiče, pacijenti sa više hroničnih oboljenja, koji troše dosta ljekova, primorani su da se bave “tumačenjem” uputstava farmaceutskih kuća, koji lijek se ne smije uzimati sa drugim propisanim lijekom. (Primjera radi: nekada mi je moj dr. neurolog u Sarajevu preporučio da ga konsultujem za svaku terapiju izvan njegove struke, kako se ne bi dogodilo da neki od ljekova izazove kontraindikacije za primarnu dijagnozu.)

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account