#13831

Može se slobodno reći da rana detekcija i dijagnostika u Crnoj Gori ne postoji i kada to kazemo, nećemo pogriješiti. Naime, razvojna savjetovališta koja postoje pri domovima zdravlja, a čiji je osnovni cilj rano prepoznavanje, detekcija, dijagnostika i tretman funkcionišu po principu pregleda beba i vakcinisanja. Po našim saznanjima, tamo nema zastupljenosti struke koja bi se bavila opservacijom beba i strarije djece, detekcijom eventualnih poteškoća i razvojnih smetnji te se na taj način ovaj značajni period u razvoju djece propušta. Razvojna teškoća djeteta uoči se veoma kasno (sa 3 do 4 godine djeteta) čime je propuštena veoma značajna rana intervenvija i rani tretman.

Naš predlog je unaprijeđenje razvojnih savjetovališta koja bi u svom sastavnu osim pedijatra, medicinske sestre, psihologa i eventualno logopeda, morala imati i jednog defektologa određenog usmjerenja koji bi se bavio ovim stvarima kao i fizioterapeuta. Samo timski rad i zastupljenost svih stručnjaka u timu može dati željene rezultate.

Nakon detektovanja tkzv. riziko djece, potrebno je timski opservirati i pratiti ovu djecu u saradnji sa roditeljima. Takođe, nakon detektovanja razvojne smetnje kod djeteta, potrebno je u odnosu na tip razvojne smetnje napraviti protokole za dalje postupanje. Potrebno je roditelje sistemski upoznati sa protokolima te uputiti ih na dalje korake. Pored toga, neophodno je u okviru protokola obavezno predvidjeti podršku rooditeljima koja je u ovom, početnom periodu značajnija nego podrška djeci.

  • This reply was modified 3 years, by sdmcg.
  • This reply was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account