Naša priča

Sindikat doktora medicine Crne Gore osnovan je u junu 2013. godine. Osnovan je po uzoru na višedecenijsku praksu u zemljama EU sa jednim ciljem zaštite dostojanstva ljekarske profesije. Sindikat doktora medicine Crne Gore u okviru svog djelovanja fokusira se na poboljšanje socioekonomskog statusa ljekara, bori se za odgovarajuću stambenu politiku i pruža besplatnu pravnu zaštitu našim članovima.

Pored usko specifičnih ciljeva struke, zalažemo se i za unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenog sistema, osiguranje od ljekarske greške, uvođenje normativa i standarda kojim će se regulisati svakodnevni rad medicinskih radnika. Težimo jačanju povjerenja građana u javno zdravstvo. To nas je i motivisalo da sprovodimo projekte na temu postojanja sistemske korupcije u zdravstvu, na teme javnih nabavki i kontrole poštovanja tenderskih procedura. Na tom putu od velikog značaja nam je podrška partnerskih nevladinih organizacija.

Sindikat doktora medicine organizator je i nekoliko međunarodnih konferencija sindikata zdravstva koji djeluju na teritoriji EU, ali i stručnih edukacija koje su vodili eminentni ljekari, doktori nauka iz zemalja okruženja ali i inostranstva.

Djelovanje Sindikata doktora medicine prošireno je i van granica Crne Gore prijemom u članstvo Konfederacije nezavisnih sindikata EU. Prijateljske odnose i dobru saradnju njegujemo i sa sindikatima koji djeluju na teritoriji SAD.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account