Sindikat doktora medicine kroz realizaciju projekta “Dijalozi.me – Servis po mjeri građana” pokreće mrežu pojedinaca, aktivista i organizacija civilnog društva koje zastupaju interese pacijenata, ranjivih i marginalizovanih grupa, kako bi se brojne nejednakosti u dostupnosti zdravstvene zaštite detektovale i smanjile.

Cilj platforme “Dijalozi.me – Servis po mjeri građana” je veća participativnost građana i civilnog sektora u kreiranju i unaprjeđivanju zdravstvenog sistema. Razvijajući multisektorski pristup i jačajući pravni okvir koji će obezbijediti veće učešće građana i OCD u donošenju odluka, poboljšava se prepoznavanje zdravstvenih potreba stanovništva i smanjuje zdravstvena nejednakost.Takođe, jedan od ciljeva je i sveobuhvatan monitoring datih i realizovanih obećanja od strane javnih funkcionera.

Razgovori u društvu“ – Socijalni dijalog za bolju budućnost je projekat koji je Sindikat doktora medicine realizovao u partnerstvu sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), uz finansijsku podršku Evropske Unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Ovim projektom je unaprijeđen socijalni dijalog između organizacija civilnog društva, zdravstvenih ustanova, institucija Crne Gore i političkih partija. To je urađeno kroz kreiranje komunikacione platforme Dijalozi.me, koja je za cilj imala povećanje transparentnosti i komunikacije između aktera koji formiraju javne politike kao i kroz organizaciju škole socijalnog dijaloga za članove platforme. Amandmani Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, predloženi na platformi Dijalozi.me, usvojeni su u Skupštini Crne Gore i doveli su do unapređenja ekonomskog položaja doktora medicine. U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o prisustvu burnout sindorma kod ljekara i njihovom položaju . Projekat  je doprinio promovisanju značaja uloge organizacija civilnog društva, posebno sindikata, u kreiranju javnih politika.

„Za zdravije zdravstvo“ 1 i 2 su projekti koje je Sindikat doktora medicine realizovao uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo i Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).  Projekti su se bavili monitoringom procesa javnih nabavki u zdravstvenom sektoru, a za analizu su posebno odabrane realizovane javne nabavke u čiju se transparentnost sumnjalo. Rezultati analiza prikazani su kroz novinarske i video priče koje su prenijeli svi važni mediji u Crnoj Gori. U okviru projekta organizovane su radionice za ljekare o procedurama i praćenju javnih nabavki.

„Osnaživanje grassroots organizacija u oblastima zdravlja i obrazovanja za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu“ je projekat koji je Sindikat doktora medicine realizovao u partnerstvu sa Institutuom alternativa uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Sprovedena je analiza realizovanih tendera u oblasti zdravstva korišćenjem Balkan Tender Watch upitnika. Na osnovu rezultata analize sačinjen je izvještaj.

„Struka ispred politike“ je naziv projekta koji je Sindikat doktora medicine realizovao uz finansijsku podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO). Projekat je imao za cilj podizanje svijesti o uticaju partijskog zapošljavanja u zdravstvenom sektoru, podizanje transparentnosti prilikom postavljanja na rukovodeće pozicije i dodjele specijalizacija i subspecijalizacija, kako bi se promovisalo zapošljavanje u zdravstvu na bazi zasluga, testiranja i stručnih kvalifikacija. U okviru projekta objavljene su tri novinarske priče i uspostavljena je mreža sa medijima i NVO sektorom. Sprovedeno je istraživanje među ljekarima o prisustvu političke i sistemske korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account