Sindikat doktora medicine Crne Gore, u partnerstvu sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), u 2020. godini započeo je projekat „Social Talks – social dialogue for better tomorrow“ koji je finansiran od strane Evropske Unije kroz program Evropske inicijative za demokratiju i ljudska prava (European Initiative for Democracy and Human Rights – EIDHR).

Cilj ovog projekta je uspostavljanje komunikacione platforme, Dijalozi.me, čija je svrha unapređenje socijalnog dijaloga kroz podsticanje javne komunikacije, ohrabrivanje otvorenog rješavanja problema od javnog značaja od strane referentnih institucija, i unapređenje transparentnosti rada svih onih koji učestvuju u kreiranju javnih politika.

Transparentnost i socijalni dijalog su bazični elemetni svakog demokratskog društva, te će ova platforma biti prilika da ključni akteri u stvaranju mišljenja i demokratskog kursa u Crnoj Gori, kroz otvorenu komunikaciju doprinesu jačanju povjerenja građana u rad njihove organizacije, u rad institucija, te daju doprinos učvršćavanju demokratske misli i prakse u našoj zemlji. 

U okviru platforme biće inicirane teme od društvenog značaja koje će biti delegirane od strane učesnika platforme. Od članica se očekuje aktivna participacija u okviru postavljenih tema u vidu komenatara, analiza, stavova, diskusija koje mogu doprinijeti unaprjeđenju postojećih demokratskih, legislativnih i drugih okvira. Sadržaj platforme vidljiv je za sve, međutim aktivno učešće mogu imati samo članice koje su se putem potpisivanja pristupnice obavezale na poštovanje korisničkih pravila. Dijalozi.me je platforma u kojoj učešće uzimaju udruženja pacijenata, specijalistička udruženja ljekara, institucije i ustanove u oblasti zdravstva, nevladine organizacije, iz razloga što se ovom platformom želi jačati građanski aktivizam, odgovorno građansko djelovanje koje za cilj ima unaprjeđenje tekovina demokratski razvijenih društava. 

Platformi možete pristupiti preuzimanjem pristupnice i slanjem iste na mail sindikatdmcg@gmail.com

PREUZMI DOKUMENTA ZA PRISTUP

Deklaracija o Platformi za unparedjenje zdravstvenog sektora – Dijalozi.me

Pristupnica platformiProjekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account