#13805
sdmcg
Keymaster

Odgovor partije URA ispred koalicije Crno na bijelo:

 

1.    Da li smatrate da zarade ljekara u Crnoj Gori treba povećati? Ukoliko osvojite vlast šta ćete uraditi u vezi sa zaradama ljekara u prvih godinu dana mandata?

       Plate ljekara nijesu ni priblizno onolike kolike bi morale biti  i u Crnoj Gori. Zalagali smo se i do sada na adekvatnoj valorizaciji ljekarskog rada. Ukoliko budemo u stanju da donosimo odluke to pitanje ćemo drzati u fokusu javnosti iako mislimo da u postojecim okolnostima budžetskog sloma nije moguce ocekivati znacajnije povecanje. Po nama treba insistirati na preraspodjeli društvenog dohotka gdje bi tretman ljekara na društvenoj lestvici bio znatno bolji. Stojimo na raspolaganju da zajedno radimo sa sindikatom doktora medicine po ovom i po drugim pitanjima.

2.    Do sada se socijalni dijalog u oblasti zdravstva vodio samo između Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata? Da li smatrate da strukovna udruženja trebaju biti uključena u socijalni dijalog? Ukoliko osvojite vlast šta ćete uraditi tim povodom?

       Mislimo da je to neophodno obzirom na značaj rada doktora. Vjerujemo da ce to biti moguće jer će buduce ministarstvo sigurno imati vise senzibiliteta I demokratičnosti da uključi sve relevantne subjekte sindikalne asocijacije  doktora u donošenje značajnih odluka po struku. To znači da smo spremni da ovaj problem rješavamo sa ukupnom doktorskom sindikalnom organizacijom.


3.   
U kojoj mjeri ste zainteresovani da u proces utvrđivanja prioriteta za donošenje akcionih planova i strategija, koje se tiču unaprjeđenja zdravstva, ukljucite zdravstvene radnike i strukovna udruzenja?

       Apsolutno smo zaintersovani i smatramo da bez zajedničkog rada ne može biti kvalitetnih i održivih rješenja.


4. 
Da li smatrate da ljekari treba da budu prepoznati Zakonom o zaradama u javnom sektoru, a da se kolektivnim ugovorom regulišu druge specifičnosti koje se odnose na njihov rad?

       Slažemo se da tu treba tražiti rješenja jer po našem mišljenju postoji mali prostor iz budžeta zdravstva uzimajuci u obzir ono sto nas očekuje u budućim godinama. Bez obzira na postojeću i buduću situaciju mi podrzavamo da se u kolektivnom ugovoru predvide specifičnosti koje bi podrazumijevale da se prepozna vrhunski kvalitet, rad i otežani uslovi rada. Bez tih rješenja sistem neće prepoznati najbolje uz opasnost da ostanemo bez njih.


5. 
Da li smatrate da je ograničavanje prava na štrajk suprotno Ustavu Crne Gore?

       Pravo na štrajk uz očuvanja minimalnih uslova rada u smislu zbrinjavanja hitnih slučajeva je nas stav. Treba razumjeti da zdravstvena zastita gradjana osim medicinskog aspekta ima socijalni I humani i iz tog razloga trebamo biti oprezni kod donošenja odluka o štrajku, koji u isto vrijeme smatramo i zakonitim i neophodnim kao mjeru pritiska da se ubrza donosenje rješenja koja zadovoljavaju ljekare.


6.   
Ukoliko osvojite vlast, da li ste spremni da u prvoj godini mandata pokrenete pitanje izmjene zakona koji tretiraju mogucnost organizivanja štrajka i omogućite da i sindikati koji nisu reprezentativni mogu organizovati štrajk?

       Spremni smo da razgovaramo sa Vašim sindikatom i trazimo najbolja rješenja.

7.  Da li ćete se zalagati za osnivanje fonda za izgradnju stanova za ljekare?

       Hoćemo. Naravno, uz mnogo bolju valorizaciju ljekarskog rada čime je moguce proširiti mogucnosti rjesavanja stambenih pitanja i udruženim sredstvima, dakle sredstvima fonda i ličnim učešćem.


8. 
Da li biste zakonom ograničili dozvoljeni prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama?

       Ljekarima treba dozvoliti prekovremeni rad u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Misljenja smo da ljekari treba da pružaju zdravstvenu zastitu u okviru zakona naravno i u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem te da su na dispoziciji pacijentima čitavog zivota.


9.   
Da li ste spremni da, ukoliko osvojite vlast, u prvoj godini mandata, pokrenete izmjene zakona u pogledu ograničavanja partijskog zapošljavanja i protiv partijskog postavljanja direktora? 

       Dio nase politike se odnosi na to pitanje. Protiv smo partijskog zapošljavanje a za afirmaciju sposobnosti kao ključnog kriterijuma. Spremni smo da pokrenemo izmjene zakona jer smatramo da samo znanje i rezultati rada, pogotovu na mjestima gdje se donose teške odluke i gdje je odgovornost neupitna mogu pomjeriti stvari nabolje u našoj zajednici.


10. 
Ukoliko osvojite vlast, na koji način ćete pristupiti pitanju postavljanja direktora u zdravstvenim ustanovama?

       Zalagaćemo se da se za direktorska mjesta raspisuje javni oglas i da se odluke o izboru donose saglasno referencama i predhodnim iskustvima. To nece ici lako jer ce svaka vlast zeljeti da direktor bude iz partije ili njenog okruzenja. Činjenice da je partijsko rukovodjenje iz iskustva veoma loše i sa puno improvizacija, vjerujem da dolazi vrijeme i da cemo uskoro imati nacionalni konsenzus, da najbolji kadrovi vode institucije, pa i zdravstvene.


11.
Ukoliko osvojite vlast, da li ćete  planirati gradnju opšte bolnice u PG?

       U Crnoj Gori imamo dovoljno bolnica, mozda ih i imamo vise nego sto je potrebno. Cinjenica da je prosjecna popunjenost bolnica oko 50% i manje, ne ukljucujuci KC govori da sa vise opreznosti donosimo odluke o izgradnji novih kapaciteta i da to treba biti zasnovano na studijama potreba a ne na individualnim projekcijama ministrstava, koje su često pokrice za koruptivne aktivnosti. Što se tice KCCG,  mi smo/URA/ u strategiji zdravstva, izmedju ostalog, predvidjeli njegovu dogradnju u smislu da postojeci kapaciteti budu bolnica drugog nivoa, kako Vi navodite opsta bolnica, a da se dogradi bolnica III nivoa sa Urgentnim blokom koji ce biti povezani sa postojecom zgradom toplom vezom. To je nas predlog. Smatramo da treba otvoriti raspravu o tome, formirati timove koji ce reci sta i kako, napraviti projekat i krenuti kad se obezbijede sredstva. Vlada nije reagovala na te nase ideje. Ukoliko budemo u situaciji da odlučujemo pokrenućemo sve mehanizme da se stvari pomjere sa mrtve tačke jer to je za gradjane jako vazna stvar.

 

 

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account