#13808
sdmcg
Keymaster

Dr Adnan Striković, ispred partije “SDP – Jaka Crna Gora”

1.     Da li smatrate da zarade ljekara u  Crnoj Gori treba povećati? Ukoliko osvojite vlast šta ćete uraditi u vezi sa zaradama ljekara u prvih godinu dana mandata?

·                 SDP je u nekoliko navrata u Skupštini CG predlagao zakon o povećanju zarada ljekarima i drugim  zdravstvenim radnicima. Nsžalost za svoj                   prijedlog, kao što znate, nismo imali podršku ministra zdravlja a ni skupštinske većine. Kada dođemo na vlast, takav zakon će biti predložen u prvih         pola godine mandata.

      2.    Do sada se socijalni dijalog u oblasti zdravstva vodio samo između Ministarstva zdravlja i reprezentativnih sindikata? Da li smatrate da strukovna udruženja trebaju biti uključena u socijalni dijalog? Ukoliko osvojite vlast šta ćete uraditi tim povodom?

·         Ne samo kada je u pitanju učešće vašeg strukovnog udruženja, već najširi mogući socijalni dijalog se mora voditi i postići najširi mogući konsenzus oko svih značajnih pitanja u našem društvu. Dakle, kada SDP dođe na vlast bićete učesnici u dijalogu vezanom za svako pitanje statusa ljekara u CG.

3.    U kojoj mjeri ste zainteresovani da u proces utvrđivanja prioriteta za donošenje akcionih planova i strategija, koje se tiču unaprjeđenja zdravstva, ukljucite zdravstvene radnike i strukovna udruzenja?

·         Odgovor na drugo je ujedno i odgovor na vaše treće pitanje. U SDP ćete imati dobronamjernog partnera kao i do sada.

4.    Da li smatrate da ljekari treba da budu prepoznati Zakonom o zaradama u javnom sektoru, a da se kolektivnim ugovorom regulišu druge specifičnosti koje se odnose na njihov rad?

·         Pitanje zarada ljekara je po nama više stvar političke volje nego modela na koji će to pitanje biti riješeno. Svakako da je prepoznavanje ljekara kroz zakon o zaradama u javnom sektoru jedno od mogućih rješenja ali ne i jedino. Stvar je potrebno suštinski riješiti, a o modelu razgovarati.

5.    Da li smatrate da je ograničavanje prava na štrajk suprotno Ustavu Crne Gore?

·         Štrajk je osnovno i najučinkovitije sredstvo sindikalne borbe. Kao takvo za SDP je neupitno da mora biti omogućeno svima na jednak način, bez obzira na vrstu ili specifičnost posla koji obavljaju.

6.    Ukoliko osvojite vlast, da li ste spremni da u prvoj godini mandata pokrenete pitanje izmjene zakona koji tretiraju mogucnost organizivanja štrajka i omogućite da i sindikati koji nisu reprezentativni mogu organizovati štrajk?

·         Što se SDP-a tiče to je neupitno. Iako ćemo se truditi da ljekarima nikad ne damo povod ni za nezadovoljstvo, a kamoli štrajk.

7.    Da li ćete se zalagati za osnivanje fonda za izgradnju stanova za ljekare?

·   Svaki ljekar u CG mora imati riješeno stambeno pitanje i imati društveni položaj kakav zaslužuje. Osnivanje garantnog fonda je jedan od mehanizama da se to obezbijedi. Ali ne i jedini. Mnogo je stanova u CG podijeljeno, onima kojima je trebalo, ali i onima kojima se nije smjelo učiniti tako nešto. Već disad je imalo prostora da mnogo veći broj ljekara riješi stambeno pitanje, ali politika je diktirala drugačije. Promijenićemo tu praksu i ljekari će biti u vrhu prioriteta Vlade po svakom pitanju, pa i stambenom.

8.    Da li biste zakonom ograničili dozvoljeni prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama?

·         Pitanje prekovremenog rada, njegovog obima mora biti pravno regulisano zbog mnogo aspekata. Ali u situaciji deficita kadra kakav postoji kod nas mišljenja smo da je to trenutno u CG nemoguće sprovesti do kraja. Tako da mislimo da je kompromis da se obim ograniči i da se može produžiti samo uz pisanu saglasnost ljekara.

9.    Da li ste spremni da, ukoliko osvojite vlast, u prvoj godini mandata, pokrenete izmjene zakona u pogledu ograničavanja partijskog zapošljavanja i protiv partijskog postavljanja direktora? 

·         Nismo sigurni da se problem partijskog zapošljavanja može uspješno riješiti nekim zakonskim rješenjem. I važeći zakoni vam ne daju opciju da nekog zaposlite po partijskoj liniji, ali je to nažalost pravilo. U CG je situacija takva da su predsjednici partija ili predsjednici opština bukvalno javno pred kamerama govorili o partijskom zapošljavanju i kadriranju funkcionera kao o apsolutno prihvatljivoj i podrazumijevajućoj aktivnosti. Ako je neko to osjetio na svojoj koži, onda je SDP nakon napuštanja Vlade prije skoro 5 godina. Tada je uslijedila odmazda naših kadrova, a na njihovo mjesto su postavljeni oni koji imaju rezultate kakve imaju, a koji se ogledaju u stagnaciji reformi i napretka države ka EU. Sve to je dokumentovano i u izvještajima relevantnih međunarodnih adresa. Što se tiče izbora direktora opet ne postoji zakonski okvir koji bi spriječio uticaj politike. Ukoliko SDP bude u prilici da ima ministra zdravlja koji po zakonu bira direktore, insistiraćemo na krajnje transparentnom, dugom i pažljivom izboru direktora. To bi u prvom redu značilo razgovor sa kolegama kandidata o njegovim stručnim i ostalim karakteristikama, maksimalno uvažavanje plana i programa razvoja zdravstvene zaštite u toj ustanovi.

10.  Ukoliko osvojite vlast, na koji način ćete pristupiti pitanju postavljanja direktora u
zdravstvenim ustanovama?

·         Mišljenja smo da zakonsko rješenje po kojem jedan čovjek donosi odluku o izboru direktora nije dobro. U ovom mandatu Vlade ekonomista je za direktore postavljao doktore, koje niti je poznavao, niti je bio u mogućnosti da stručno sagleda njihov rad. Naravno da je jedino partijska knjižica bila presudan faktor. To se moglo vidjeti na nekoliko frapantnih primjera, od kojih dominira smjena direktora OB Kotor, koja je uslijedila na opšte nezadovoljstvo građana Boke.

  1. 11.  Ukoliko osvojite vlast, da li ćete  planirati gradnju opšte bolnice u PG?

·         Iako u centar zdravstvenog sistema želimo da stavimo ljudske resurse i doktore kao nosioce posla, već u prvoj godini mandata se mora započeti izgradnja opšte bolnice u PG. I to nije jedini infrastrukturni projekat koji je neohodan našem zdravstvenom sistemu. Izgradnja klinike za infektivne bolesti, klinike za neurologiju, klinike za dermatovenerologiju, izgradnja još jedne OB na primorju, u Boki, rekonstrukcija i adaptacija OB u Pljevljima i Bijelom Polju su čini nam se prioritetni projekti. Ali to je samo dio ogromnog posla koji je neophodno uraditi u zdravstvenom sistemu koji je na nikad nižim granama.

  • This reply was modified 3 years, by sdmcg.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account