#13916

Dopis upućen Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Crne Gore:

Poštovani gospodine Ministre,

S obzirom da Zakon o budžetu Crne Gore za 2021.godinu nije donijet, već će Ministarstvo finansija i socijalnog staranja do njegovog donošenja potrošačkim jedinicama odobravati finansijska sredstva privremeno na mjesečnom nivou, postavlja se pitanje izrade planova javnih nabavki za 2021.godinu za javni zdravsveni sistem.

U cilju boljeg razumijevanja želimo da Vas informišemo o načinu nabavke za potrebe javnog zdravstvenog sistema.
Nabavku ljekova i dijela medicinskih sredstava za potrebe javnih zdravstvenih ustanova Crne Gore vrši Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore “Montefarm”, dok je centralizovane nabavke ostalih medicinskih sredstava (šavni materijal, sistemi za uzorkovanje biološkog materijala – vakuum sistemi, potrošni materijal za operacione blokove, potrošni materijal za laboratoriju, proteze kuka i koljena, RTG filmovi i dr.) i energenata i dijela medicinske opreme vršio Fond centralizovano, a JZU su vršile pojedinačne nabavke za svoje potrebe, što se prvenstveno odnosi na KCCG (pjesmjekeri, stentovi, dio nabavki iz oblasti laboratorije i dr.), Zavod za transfuziju krvi CG, OB Cetinje i druge ustanove.

Obezbjeđivanje ljekova na recept za potrebe građana vrši Fond, preko državnih i privatnih apoteka.

Shodno izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti centralizovane nabavke ljekova, svih medicinskih sredstava i medicinske opreme za potrebe JZU od 2021. godine treba da preume ZU “Montefarm”, a nabavku energenata vršiće JZU samostalno.

Povodom obavještenja Direktorata za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja o objavljivanju plana javnih nabavki za 2021.godinu, koje je namijenjeno naručiocima koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore, ukazujemo da se zdravstveni sistem ne može uklopiti u koncept izrade plana javnih nabavki koji se predlaže do donošenja Zakona o budžetu za 2021.godinu, tj. da plan sadrži samo one nabavke koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje i planiranje jednostavnih nabavki. Ovo iz razloga što bi to značilo da se bilans potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrđuje na mjesečnom nivou. Takođe, s obzirom da se radi o velikim vrijednostima nabavki za koje se sprovode tenderski postupci, koji su složeni i duže traju, isti se ne mogu završiti na mjesečnom nivou, a kroz sprovođenje jednostavnih nabavki ne mogu se pokriti potrebe zdravstenog sistema.

Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu, koji je usvojio Upravni odbor Fonda na sjednici od 22.10.2020.godine, planirana su sredstva za ljekove i medicinska sredstva za zdravstveni sistem u iznosu od 108.383.700,00 eura od čega 43.000.000,00 eura za ljekove na recept, a 65.383.700,00 eura za ljekove i ostala medicinska sredstva za potrebe JZU.

Sredstva su planirana na osnovu kretanja troškova u 2019.godini i prvih 7 mjeseci 2020.godine i na osnovu zahtjeva JZU za 2021. godinu za planiranje sredstava za ove namjene.

Iako Zakon o budžetu nije donijet, predlogom Zakona o budžetu za 2021.godinu utvrđeni su iznosi za ljekove i medicinska sredstva kako je projektovano Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu.

U cilju obezbjeđivanja kontinuiteta snabdijevanja zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima, predlažemo da se bilansi potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrde na godišnjemo nivou, u okviru iznosa planiranih Nacrtom budžeta Fonda za 2021.godinu i da se, shodno tome u planovima javnih nabavki, ove nabavke planiraju na godišnjem nivou.

Takođe, iste dileme se odnose na centralizovane nabavke koje sprovodi Uprava za imovinu za potrebe državnih organa, uključujući i Fond, jer se radi o velikim vrijednostima nabavki i nije opravdano za isti predmet nabavke sprovoditi više postupaka u toku godine, a isti se ne mogu okončati na mjesečnom nivou u okviru iznosa kako je predviđeno privremenim finansiranjem.

Imajući u vidu navedeno molimo stav Ministarstva finansija i socijalnog staranja po ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

direktor Fonda za zdravstveno osiguranje

Sead Čirgić

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account