#13954
sdmcg
Keymaster

Mišljenje Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore upućeno Ministarstvu zdravlja Crne Gore, od 26.1.2021.godine

Predmet: Mišljenje na plan javnih nabavki za 2021.godinu

 

Imajući u vidu da je u primjeni privremeno finansiranje, shodno članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će do donošenja Zakona o budžetu za 2021.godinu potrošačkim jedinicamamjesečno odobravati sredstva utvrđena Rješenjem Ministarstva finansija i socijalnog staranja o privremenom finansiranjuza januar 2021.godine, a najviše do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Pored navedenog ukazujemo na član 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se uređuje da ugovorene obaveze moraju biti usklađene sa planiranim i odobrenim sredstvima, kao i daje budžetski izvršilac odgovoran za zakonito korišćenje sredstava odobrenih potrošačkoj jedinici.

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 37 i 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, dok se ne donese Zakona o budžetu države za 2021.godinu, neophodno je javne nabavke ukladiti sa sredstvima koja će biti raspoloživa u periodu privremenog finansiranja.

S poštovanjem,

Ministar

mr Milojko Spajić

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account