#14012

Iz ugla doktora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, od početka pandemije do danas, bilo je dosta problema vezanih za ostvarivanje zdrvsvtene zaštite ne covid 19 pacijenata . Ono na šta najviše ukazuju kako ljekari tako i korisnici usluga , tj pacijenti jeste akutni nedostatak kadra ,doktora, za obavljenje  djelatnosti koje nisu vezane za covid usluge i pacijente. Dugo čekanje na pregled, veliki broj pacijenata na nedovoljan broj ljekara, obustava rada specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti u KCCG je dovela do prelivanje pacijenata na primarni nivo i  opterećenost  izabranih doktora.

Značajno povećanje obima posla u domovima zdravlja kako u covid tako i u ambulantama primarne zdravstvene zaštite , dovelo je do iscrpljivanja kako fizičkih tako i mentalnih snaga zaposlenih  , zaražavanje sars cov2 virusom značajnog broja ljekara kao i  opravdane spriječenosti za rad  ( bolovanja ) . Sve je to uticalo na organizaciju rada službi ,usled osjetnog manjka kadra , a opet se u konačnom prenosilo na pacijente u smislu da na vrijeme nisu mogli dobiti potrebnu zdravstvenu zaštitu ili uslugu.

U zaključku , jedan od najvećih problema koji se osjetio  i sa kojim se i dalje usočavamo tokom pandemije jeste nedostatak kadra ,tj nedovoljan broj ljekara  na nivou  primarne zdravsvene  zastite.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account