#15163
Dejan
Guest

Na ovaj tekst podsakla me  sjajna ideja koju prezentuje Milena Popović Samardžić dijalozi.me

 

Sa aspkekta oblasti kojom se bavim, pokušaću da dam doprinos temama koje su mi bliske.

 

Iz mog ugla, zdravstvo izgrađeno po mjeri svih strana, najbolje se uređuje u  saradnji  zdrastvenih ustanova, medicinara, građana/građanki-pacijenanta/kinja, ali i predstavnika/ca koje se bave ovom oblašću.

 

Pisaću o temi o kojoj se malo govori, a dugoročno stvara velike posljedice i često uzrokuju  -posttraumatskom stresnom poremaćaju.

 

Naime, radi se o licima  koja usljed traumatske povrede ili oboljenja,  suočavaju se sa invaliditetom (amputacija ekstremiteta, paraplegija, tjelesna oštećenja, ali i druge  vrste vidljivog i nevidljivog invaliditeta).

Jedan od problema je  nedovoljna kapacitiranost zdravstvenih ustanova, ali i nepostojanje umreženosti sa drugim ustanovama, na način da aktivno participiraju u procesu efikasne socijalizacije i  prihvatanja stanja ovih lica.

Na način da  pacijentu/pacijentlinji objasne i pripreme ih na izvjesnu izmjenu dosadašnjeg načina života.

 

Obično zdravstveni radnici konstatuju pacijentu/kinji stanje sa kojom se suočava i tu se sve završava.

Zdravstvene ustanove, a ni druge ustanove ne bave u dovoljnoj mjeri osmišljavanju servisa podrške, uvođenjem psihologa/psihološkinje, ali i drugih strukovnih  lica.

Odsustvo ovih servisa, ovim licima stvara ogromne traume i dugoročno usporava njihov proces socijalizacije.

Posljedice toga  su da nakon suočavanja sa invaliditetom,  prođu i  mjeseci u odlaganju rehabilitacije, ali i njihove socijalizacije.

Nažalost, mnogi od njih upadnu u zoni depresije i time se dodatno komplikuje njihov proces inkuzije u društvo.

Jedan  dio ovih lica ostaje trajno ili dugoročno upadnu u zonu depresije, bez želje da prihvate sebe i suoče sa novonastalim stanjem.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account