#15272
Mila
Guest

Zdravstveni sistem mora uvesti velike promjene prvenstveno najteže kategorije osobe sa invaliditetom nemaju protokol u liječenju .Mora se obezbijediti lakši pristup liječenju takvih osoba nije dovoljno imati samo karticu pristupačnosti ako osobu treba prvo u hitnoj službi a zatim u UC da bi dobila pomoć

Tim osobama treba obezbijediti patronažni tim sa ljekarom opšte prakse a po potrebi i specijalistima da dobiju pomoć na što lakši način 😔 .

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account