#15319
Milojka
Guest

Naš zdravstveni sistem ne može da odgovori na potrebe pacijenata, uključujući i mene! Pod pretpostavkom da je organizacija posla uređena, od ID do specijalista i subspecijalista (na svim nivoima), što nije, ni tada pacijenti ne bi mogli na vakat doći do dijagnoza, kada su pojedina oboljenja u pitanju. Zbog dugog čekanja na dijagnostiku, prinuđeni smo pomoć tražiti u PZU, koje raspolažu i dijagnostičkim aparatima i odgovarajućim kadrovima….

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account