Prikazan 1 odgovor
 • Author
  Posts
  • #13963 Odgovori
   sdmcg
   Keymaster
  • #13965 Odgovori

   Smatrajući da nova Vlada mora naprviti jasan diskontinuitet u odnosu na predhodnu,

   Nvo “Inicijativa direktne demokratije” je uputila inicijativu ministarki zdrvlja dr Jeleni Borovinić-Bojović i istu proslijedila predsjedniku i potpredsjedniku Vlade Crne Gore.

   Inicijativa za pravedan konkurs

   Pravedan konkurs ili diskreciono pravo-perspektive

   Poštovana,

   Sa obzirom na to da je raspisan javni konkurs za direktore brojnih javnih ustanova

   među kojima je i veliki broj zdravstvenih ustanova smatrali smo neophodnim da

   Vam se direktno obratimo.

   Naša država je na velikoj prekretnici i kojim putem ćemo krenuti u mnogome

   zavisi kakav će odnos država imati prema raspisanim konkursima.

   Da li će ti konkursi kao i do sada biti formalnog karaktera, kako bi se formalno

   pravno pokrila već unaprijed dogovorena politička rješenja ili će konkursi biti

   stvarni i pravedni?

   Da bi konkurs bio pravedan i zakonit potrebni su:

   1. jasni pravilnik o rangiranju kandidata – kojim se filtriraju najbolji kadrovi za

   datu funkciju

   2. Jasan i transparentan način bodovanja predviđen pravilnikom – kojim će se

   omogućiti svim kandidatima da se eventualno žale u koliko smatraju da

   njihove kvalifikacije nijsu pravilno bodovane.

   3. Formiranje komisije koja će na osnovu pravilnika o bodovanju sastaviti rang

   listu kandidata

   Ovakvim konkursom ne samo da bi se isfiltrirali i odabrali najbolji kandidati već bi

   se u prerspektivi među zainteresovnaima razvilo takmičenje u stručnosti.

   Odnosno ljudi bi shvatili da ulažući u sebe u svoje znanje bolje mogu da napreduju

   pa biste na taj način motivisali kadrove da se takmiče u sticanju dodatnih znanja i

   kvalifikacija koje će im omogućiti bolje rangiranje.

   U koliko konkurs bude samo forme radi (objavljenim uslovima konkursi već

   ostavljaju takav utisak) a suštinski se bude zasnivao na diskrecionom pravu

   ministra da odluči o kvalitetu kadra – onda je jasno da se nije odsupilo od

   dosadašnje prakse DPS-a i time ćete urušiti šansu Crne Gore da krene jednim

   boljim i zdravijim putem. Takvim manirom umjesto takmičenja u znanju

   stimulisaćete takmičenje u poltronstvu, jer će ljudi shvatiti da samo učlanjenje u

   političke partije i sluganstvo u njima može da ih preporuči za neku funkciju u

   državi. Na Vama je odgovornost za budući razvoj događaja.

   U koliko se ovaj manir izbora politički istrgovanih rješenja ne prekine, postoji

   opasnost da svaka naredna vlast kaže isto što i eventulno Vi : “Još samo ovaj put.”

   Čime bi se ukinula svaka perspektiva da u nekom razumnom vremenu postanemo

   uređeno društvo.

   Sasvim je jasno da u koliko ne postoji jasan, pošten i transparentan način

   bodovanja kvalifikacija a i samog “Program rada i razvoja zdravstvene ustanove”-

   koji se traži konkursom , onda taj “Program rada i razvoja zdravstvene ustanove”

   – postaje jasan metod eliminacije nepodobnih kandidata, jer ne postojanjem

   kriterijuma uvijek možete reći da je bolji plan onog kandidata koji Vama više

   politički odgovara.

   Uzimajući u obzir sve navedeno smatramo da je potrebno napraviti pošten

   pravilnik o bodovanju kako bi najbolji kandidati stvarno imali i najviše šanse.

   Smatramo da u koliko se stvarno želi napredak i poštovanje zakona, u ocjenjivanju

   kandidata ne smije postojati nikakve političke i lične obojenosti, a kamoli

   diskrecionog prava, već jasni kriterijumi i potpuna nepistrasnost kojima će biti

   izdvojeni najbolji a ne najpodobniji.

   Smatramo da bi dobar način odabira najboljih kandidata bio sledeći:

   1. Jasan sistem bodovanja:

   a. Uspjeha na osnovnim studijama

   b. Uspjeha na specijalističkim studijama

   c. Uspjeha na magistarskim studijama

   d. Uspjeha na doktorskim studijama

   e. Stučnih radova ( dodatni poeni za radove iz oblasti menenadžmenta u

   zdravstvu)

   2. Bodovanje radnog iskustva:

   a. Godina radnog staža

   b. Godina na rukovodećim pozicijama

   3. Bodovanje postignutih radnih rezultata

   4. Bodovanje “Program rada i razvoja zdravstvene ustanove” – koje mora biti

   uravnoteženo kako se ne bi opet koristilo u poličke svrhe, da slabiji sa

   manje reference pobjeđuju bolje od sebe.

   5. Psihološko testiranje kandidata (test ličnosti, inteligencije i td. ) – sve

   ozbiljne korporacije odavno koriste psiholiško testiranje za diferenciranje

   ljudi koji se kandiduju za upravljanje drugim ljudima.

   6. U idealnom slučaju bi se u obzir uzimalo i bodovalo i mišljenje zaposlenih u

   ustanovi za koju je raspisan konkurs. (mišljenje bi se formiralo kroz

   obavezne javne debate kandidata na osnovu “Programa rada i razvoja

   zdravstvene ustanove” )

   Nadamo se da razumijete zančaj ovog istorijskog trenutka i da ćete postupiti u

   najboljem interesu građana Crne Gore a ne u interesu politčkih lobija.

   • This reply was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.
   • This reply was modified 3 years, 3 mjeseca by sdmcg.
Prikazan 1 odgovor
Odgovori na: Izbor direktora u JZU
Tvoji podaci:
Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account