Popović Samardžić: Ugovorenim nabavkama Crna Gora bacila šest kompletno opremljenih PCR laboratorija+

Popović Samardžić: Ugovorenim nabavkama Crna Gora bacila šest kompletno opremljenih PCR laboratorija