Usvojen prijedlog SDMCG da se Krivičnim zakonikom propiše novo krivično djelo: “Napad na ljekara pri pružanju ljekarske pomoći”+