Treći panel sa našeg debatnog dana organizovanog u okviru projekta “Dijalozi.me- servis po mjeri građana” koji je pripremio Sindikat doktora medicine a koji je podržan kroz program M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje – CGO, Friedrich-Ebert-Stiftung, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore+
Evropa Šta 2 – Miloš Vuković, izvršni direktor Fidelity Consulting-a                     Drugi panel sa našeg debatnog dana organizovanog u okviru projekta “Dijalozi.me- servis po mjeri građana” koji je pripremio Sindikat doktora medicine a koji je podržan kroz program M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje – CGO, Friedrich-Ebert-Stiftung, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore+

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account