UVOD

Crnogorski zdravstveni sistem je, po većini parametara koji ga karakterišu, relativno mali
sistem i kao takav pogodan za brzu transformaciju u moderan, kvalitetan i efikasan sistem
sposoban da u najvećem dijelu zadovolji potrebe krajnjih korisnika. Međutim, problemi
poput lošeg menadžmenta, deficita zdravstvenog kadra, anahrone organizacije,
nepostojanja jasnih smjernica u dijagnostici i liječenju pacijenata, kao i nemogućnost
napredovanja crnogorske ljekare sve češće usmjerava na rad u privatnom sektoru.
Potpuni nedostatak strateških dokumenata koji utiru pravac razvoja zdravstvene zaštite za
posljedicu donio je ozbiljne improvizacije u upravljanju zdravstvenim ustanovama.
Prioritete razvoja zdravstvenih ustanova propustila je da definiše Država strateškim
dokumentima, na osnovu analiziranih parametara i zdravstvenih potreba populacije, pa se
ovaj zadatak prenio na menadžere, koji su u tim uslovima nerijetko i neskrivljeno
posezali za trenutnim umjesto trajnih rješenja. Kada se tome doda i situacija da je
određeni broj menadžera u zdravstvu biran isključivo na osnovu partijskih referenci,
jasno je da je deficit znanja, ali i prethodno pomenute okolnosti, doveo do neuređenog
sistema koji je u krajnjem, imao za rezultat haotično stanje u zdravstvu i loše ishode
liječenja.
Za razliku od dosadašnjih iskustava u Crnoj Gori, savremeni menadžment u zdravstvu u
stanju je da usvoji strateški pristup zasnovan na dokazima, da razumije zdravstveno stanje
populacije i uspiješno se nosi sa kompleksnom analizom faktora koji određuju zdravlje u
okviru složenih socio-ekonomskih uslova, ali i da vodi zdravstvenu službu za vrijeme
trajanja njene transformacije. Zadatak menadžmenta u zdravstvu, prije svega, kada su
ljudski resursi u pitanju, je da kreira atmosferu timskog rada, lojalnosti i solidarnosti
zaposlenih prema kolegama i korisnicima zdravstvenih usluga, i na taj način stvori
preduslove za poboljšanje ishoda liječenja, uz značajno podizanje efikasnosti rada i
stepena zadovoljstva svih aktera u društvu.

Samardžić Jovan

Publikacija u cjelosti podijeljena je u dokumentu u prilogu.

0 Comments

Leave a reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account