Objavljeno u Aktuelnosti

Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala (“Službeni list Crne Gore”, br. 082/16 od 29.12.2016, 006/17 od 27.01.2017, 017/17 od 17.03.2017, 029/17 od 05.05.2017, 090/17 od 29.12.2017, 086/18 od 28.12.2018, 005/19 od 22.01.2019, 019/19 od 29.03.2019, 061/19 od 08.11.2019, 064/19 od 25.11.2019) utvrđeno je pravo na očna i tiflo-tehnička pomagala. Pravo na specijalna pomagala je garantovano Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Pravilnikom je utvrđen postupak za ostvarivanje prava na pomagala uz navođenje medicinskih indikacija.

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJA PRAVA NA OČNA I TIFLOTEHNIČKA POMAGALA:

 1. Prvo posjetite izabranog doktora. Na osnovu predloga izabranog doktora, odlazitekod oftalmologa koji predlaže nabavku pomogala sa liste očnih i tiflo-tehničkih pomagala, za osobe oštećenog vida sa oštećenjem od 70% i više;
 2. Predlog za nabavku pomagala važi 60 dana od dana predlaganja od strane specijaliste oftalmologa.
 3. Predlog oftalmologa ovjerava Fondza zdravstveno osiguranje (područni, što znači da ako je prebivalište osobe oštećenog vida u Beranama, područni Fond za zdravsteno osiguranje Berane ovjerava predlog oftalmologa i sl.);
 4. Kada Fond ovjeri dokument, korisnik pristupa kupovini pomagala od sopstvenih sredstava;
 5. Zatim dostavlja Fondu račun, kojim potvrđuje kupovinu pomagala;
 6. Fond u roku od 30 dana refundira sredstva na broj žiro računa korisnika.

U nastavku lista medicinsko-tehničkih pomagala za osobe oštećenog vida, za detaljnije informacije kliknite na link koji vodi na sajt Saveza slijepih CG: https://ss-cg.org/?p=957.

Očna pomagala

Naočare sa staklima

 1. Ram za naočare
 2. Mineralna stakla za korekciju vidne oštiine
 3. Mineralna stakla za korekciju vidne oštrine – cilindrična
 4. Mineralna stakla za korekciju vidne oštrine – lentikulama
 5. Korekciona stakla od plastike
 6. Korekciona stakla od plastike – cilindrična
 7. Korekciona lentikulama stakla od plastike – SPH (sferična)
 8. Korekciona lentikulama stakla od plastike – cilindrična
 9. Tamna stakla bez dioptrije
 10. Specijalni sistem sočiva – teleskopske naočare
 11. Kontaktna sočiva
 12. Polutvrda kontaktna sočiva
 13. Meka kontaktna sočiva
 14. Terapeutska kontaktna sočiva
 15. Kontaktna sočiva meka – prilagođavajuća
 16. Očne proteze
 17. Privremena proteza
 18. Očna proteza puna plastična po mjeri
 19. Očna proteza ljuspasta plastična po mjeri
 20. Orbitalna proteza
 21. OCna prizma
 22. Očna prizma – folija

Tiflotehnička pomagala

 1. Dugi bijeli štap
 2. Ručni/džepni sat za slijepe (govomi ili Brajev)
 3. Ultrazazvučni štap
 4. Brajeva pisaca mašina
 5. Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepa osigurana lica
 6. Govomi softver za slijepa lica – čitač ekrana sa govomom jedinicom
 7. Brajeva elektronska bilježnica za slijepe

CJENOVNIK OČNIH I TIFLOTEHNIČKIH POMAGALA

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje, na sjednici od 19.12.2018.godine, donio je Cjenovnik medicinsko tehničkih pomagala, sa primjenom od 01.01.2020.godine.

Očna pomagala
Naočare sa staklima
BA1105Ram za naočare2,00
BA1106Mineralna stakla za korekciju vidne oštrine2,83
BA1107Mineralna stakla za korekciju vidne oštrine – cilindrična4,36
BA1108Mineralna stakla za korekciju vidne oštrine – lentikulama10,99
BA1109Korekciona stakla od plastike3,94
BA1110Korekciona stakla od plastike – cilindrična5,45
BA1111Korekciona lcntikulama stakla od plastike – SPH (sferična)8,52
BA1112 Korekciona lentikularna stakla od plastike – cilindrična10,45
BA1104Tamna stakla bez dioptrije                                                 4,00                     4,00
BA3101Specijalni sistem sočiva – teleskopske naočare322,24
Kontaktna sočiva
BB1102Polutvrda kontaktna sočiva32,83
BB1103Meka kontaktna sočiva za planiranu zamjenu7,50
BB1104Terapeutska kontaktna sočiva18,99
BB1105Meka kontaktna sočiva za djecu sa nedostatkom prirodnog sočiva173,46
Očne proteze
BC1101Privremena proteza43,90
BC1105Očna proteza puna plastična po mjcri309,25
BC1106Očna proteza ljuspasta plastična po mjeri222,49
BC1104Orbitalna proteza945,50
Očna prizma
BE1101Očna prizma – folija5,43
Tiflotehnička pomagala
BD1101Dugi bijeli štap22,15
BD1102Ručni/džepni sat za slijepe (govorni ili Brajev)66,56
BD1103Ultrazvučni štap207,32
BD1104Brajeva pisaća mašina770,00
BD1105Reproduktor i snimač zvučnih knjiga u DAISY formatu za slijepa osigurana lica325,94
BD1106Govorni softver za slijepa lica -čitač ckrana sa govomom jedinicom302,52
BD1107 Brajeva elektronska bilježnica za slijepe 3.026,00 

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account