O položaju ljekara u Crnoj Gori, o nedostatku kadra, o borbi protiv zaraznih bolesti, strategijama, vizijama… Realizovano u okviru projekta 𝑹𝒂𝒛𝒈𝒐𝒗𝒐𝒓𝒊 𝒖 𝒅𝒓𝒖𝒔̌𝒕𝒗𝒖 – 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒅𝒊𝒋𝒂𝒍𝒐𝒈 𝒛𝒂 𝒃𝒐𝒍𝒋𝒖 𝒃𝒖𝒅𝒖𝒄́𝒏𝒐𝒔𝒕, projekat sprovodi Sindikat doktora medicine Crne Gore u partnerstvu sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija, uz finansijsku podršku Evropske unije u Crnoj Gori, kroz program EIDHR.

©2023 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account