Crnogorske apoteke i zdravstvene ustanove mogle bi se suočiti sa nestašicom ljekova ukoliko Ministarstvo finansija ne promijeni odluku o privremenom finansiranju u oblasti zdravstva u dijelu koji se odnosi na izradu planova javnih nabavki do donošenja budžeta za 2021.

To proizilazi iz dokumentacije, koju su „Vijesti“ preuzele sa platforme Sindikata doktora medicine – dijalozi.me.

Da je oblast zdravstva specifična, pogotovo kad se radi o nabavci ljekova i medicinskih sredstava, ministra finansija Milojka Spajića upozorili su iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) 14. januara.

Zahtjev za mišljenje za izradu planova javnih nabavki za potrebe zdravstvenog sistema 22. januara resoru finansija je uputila i ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

Prema potvrđenim informacijama, FZO do juče nije dobio odgovor iz resora finansija na svoj dopis, dok su iz Ministarstva zdravlja nijesu odgovorili da li im je i šta odgovoreno na zahtjev od 22. januara.

Ministarstvo finansija nije odgovorilo na pitanja „Vijesti“ u vezi sa tim kako su se odredili prema dopisima kolega iz resora zdravlja i FZO.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti“, resor finansija je Ministarstvu zdravlja sugerisao da nađu način da se mogući problem prevaziđe u skladu sa svojim nadležnostima, poštujući zakon, a da je jedan od modela da planove ne rade na mjesečnom nivou, već na duži rok.

Ministarstvo finansija donijelo je rješenje o privremenom finansiranju za januar 2021, prema kojem se potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore, odobravaju sredstva do iznosa jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Ministarstvo zdravlja i FZO su predložili Ministarstvu finansija da se nabavke za potrebe zdravstvenog sistema iskažu na duži period u odnosu na period privremenog finansiranja, odnosno na godišnjem nivou, ali i da, u periodu privremenog finansiranja “nabavke ‘Montefarma’, FZO i zdravstvenih ustanova, sadrže samo nabavke kod kojih su zaključeni ugovori istekli ili će isteći u periodu privremenog finansiranja, kao i druge prioritetne nabavke”.

Tražili su i produženje roka a predaju planova javnih nabavki.

U dopisu Ministarstva zdravlja navodi se da je Fondu za zdravstveno osiguranje dostavljen tekući budžet za januar u iznosu od 15.419.272 eura i to za četiri programa. Jedan od četiri programa je zdravstvena zaštita, u okviru koje se finansiraju javne zdravstvene ustanove, a sastoji se od tri pozicije, među kojima i pozicija transferi za zdravstvenu zaštitu.

„Na poziciji transferi za zdravstvenu zaštitu opredijeljena su sredstva za januar u iznosu od 9.333.429,69 eura, a iz tog iznosa finansiraju se javne zdravstvene ustanove, i to za: ljekove i medicinska sredstva za potrebe JZU, ljekove izdate na recept građanima preko državnih apoteka ‘Montefarma’, materijalne troškove i zajednički programi – nacionalni preventivni programi, medicinski otpad, medicinska edukacija, transplantacioni programi…“, navodi se u dopisu ministarke Borovinić Bojović.

Podsjeća i da Zakon o javnim nabavkama propisuje da su naručioci u obavezi da sačine i do 31. januara tekuće finansijske godine dostave plan javnih nabavki Ministarstvu finansija i socijalnog staranja – Direktoratu za politiku javnih nabavki. Borovinić Bojović navodi i da je Direktorat putem veb stranice uputio naručioce koji se finansiraju iz budžeta da plan javnih nabavki do donošenja Zakona o budžetu sadrži samo nabavke neophodne za nesmetano funkcionisanje.

Takođe, stoji u njenom dopisu, preporučeno je da se planom javnih nabavki predvide jednostavne nabavke, koje će biti realizovane tokom 2021, u obimu u kojem je moguće planirati danom donošenja plana.

„Zdravstveni sistem se ne može uklopiti u koncept izrade plana javnih nabavki koji se predlaže do donošenja Zakona o budžetu za 2021, jer bi to značilo da se bilans potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima utvrđuje na mjesečnom nivou do nivoa odobrenih sredstava, što nije racionalno niti opravdano, a takav način planiranja i sprovođenja nabavki bi ugrozio snabdjevenost zdravstvenog sistema ljekovima i medicinskim sredstvima, kao i drugim proizvodima. Takođe, s obzirom na to da se radi o velikim vrijednostima nabavki za koje se sprovode tenderski postupci, koji su složeni i duže traju, isti se ne mogu završiti na mjesečnom nivou, a kroz sprovođenje jednostavnih nabavki ne mogu se pokriti potrebe zdravstvenog sistema“, obrazložila je Borovinić Bojović u dopisu Spajiću.

Direktor FZO Sead Čirgić i juče je upozorio na mogući problem.

„U najboljoj namjeri da preveniramo problem s obzirom na to da nema reakcije po obraćanju Fonda, želimo da ukažemo da ovakav način nabavke može dovesti do poremećaja u snabdjevenost zdravstvenog sistema ljekovima… Ovo se posebno odnosi na nabavke koje sprovodi Montefarm za potrebe zdravstvenog sistema, Institut za javno zdravlje za nabavku dijagnostikuma i potrošnog materijala za PCR testiranje, Klinički centar Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica, bolnice koje su određene kao kovid bolnice…“, navodi Čirgić u saopštenju.

Koliko je planirano za ljekove za ovu godinu

Ministarstvo zdravlja, stoji u dopisu Spajiću, utvrdilo je potrebe za ljekovima i medicinskim sredstvima za zdravstveni sistem za 2021. do nivoa ukupno projektovanih sredstava Nacrtom budžeta Fonda, u ukupnom iznosu od 91.383.700 eura.

Za ljekove i medicinski potrošni materijal javnih dravstvenih ustanova predviđeno je 40.875.600 eura, ljekove na recept u apotekama Montefarma 26.000.000 eura, a za ostala medicinska sredstva 24.508.100 eura.

„Sredstva za ljekove izdate na recept preko privatnih apoteka projektovana su u okviru programa ostala zdravstvena zaštita, u iznosu od 17.000.000 eura…Da bi se obezbijedio kontinuitet u snabdijevanju ljekovima i medicinskim sredstvima, kao i energentima, proizvodima za ishranu pacijenata, i drugim proizvodima većih vrijednosti, to se ne može postići kroz nabavke na mjesečnom nivou ili jednostavne nabavke, već je neophodno nabavke planirati za dużi period, posebno kod nabavki gdje su zaključeni ugovori istekli ili će isteći u periodu privremenog finansiranja“, napomenuli su iz Ministarstva zdravlja.

Radulović još krajem decembra ukazivala na mogući problem

Na moguće probleme prva je upozorila direktorica Kliničkog centra Ljiljana Radulović, obavještavajući o tome Ministarstvo zdravlja još krajem decembra i tražeći da se produži rok za donošenje plana javnih nabavki.

“S obzirom na to da smo u saznanju da je Vlada donijela odluku o privremenom finansiranju, te da će se budžet predložiti u martu 2021, a kojim je obuhvaćen i zdravstveni sistem, to ni KC nije u prilici da sprovede postupke javnih nabavki kojima ugovori ističu u periodu januar – april 2021, a pri čemu se ne smije izostaviti činjenica da za sve postupke postoji značajan vremenski period od momenta raspisivanja do momenta sklapanja ugovara…Takođe se obraćamo sa molbom, a na osnovu već navedenog dogovora, da se KC odobri jedna četvrtina budžeta prethodne godine za tekuću godinu, kako bi se obezbijedio kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite. Isto je neophodno obezbijediti i svim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Montefarm i Institut za javno zdravlje”, stoji u dopisu KC.

Izvor Vijesti.me

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account