Pitanja ljekara ignorišu DPS, SD, BS… Opozicionari saglasni da se status i zarade ljekara moraju poboljšati

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/464203/pitanja-ljekara-ignorisu-dps-sd-bs

Sindikat doktora medicine (SDMCG), preko platforme dijalozi.me, uputio je poziv i pitanja svim partijama koje učestvuju na izborima koja se tiču socijalnog statusa ljekara, njihovih plata, poltičkog izbora direktora zdravstvenih ustanova, štrajka doktora, ali su im odgovorili samo iz opozicije.

Aktuelne partije na vlasti u potpunosti su ignorisale ova pitanja.

Opozicione partije su saglasne da plate ljekara moraju biti veće, kao i da bi status doktora trebalo da bude bolji.

Jedino šta treba uraditi jeste podići kapacitet KC za 100 do 150 kreveta koji će pokrivati urgentnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, saopšteno je iz Ujedinjene Crne Gore na pitanje Sindikata doktora o gradnji nove gradske bolnice u Podgorici”

“Plate ljekara se moraju povećati i na taj način uvažiti njihov društveni status, rad i dugotrajno školovanje. Prvo šta treba uraditi jeste racionalizacija zdravstvenog budžeta kojim bismo u prvoj godini podigli plate ljekara za 30 do 35 odsto u odnosu na sadašnje”, naglasili su iz Ujedinjene Crne Gore (UCG) koja na izborima nastupa kao dio kolacije “Za budućnost Crne Gore”.

Iz Građanskog pokreta URA, poručili su da treba insistirati na preraspodjeli društvenog dohotka gdje bi tretman ljekara na društvenoj lestvici bio znatno bolji.

U kolaciji “Mir je naša nacija” tvrde da bi već u prvoj godini mandata povećali plate ljekarima i to iz postojećeg budžeta koji se, kako smatraju, u mnogim stavkama pogrešno i loše raspoređuje. To pitanje bi, napominju, bilo prioritet za njih, poručili su iz Demokrarske Crne Gore, ispred ove kolacije.

Iz Socijaldemokratske partije (SDP), koja je više puta predlagala zakon o povećanju zarada ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima, rekli su da će ovaj propis predložiti Skupštini u prvih pola godine mandata, kada dođu na vlast.

Sve opozicione partije saglasne su da se direktori zdravstvenih ustanova ne smiju birati po partijskom ključu.

“Pod hitno treba izbaciti politiku iz kadriranja u zdravstvu (i ne samo u zdravstvu), prioritet dati znanju i referentnosti i radikalno promijeniti model izbora direktora zdravstvenih ustanova. Takođe, smatramo da se mora pronaći pravno održivo rješenje da se izvrši reizbor svih direktora u skladu sa novim modelom, oslobođenim partijskog uticaja”, ocijenila je Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, koja je kandidatkinja za poslanika na listi “Za budućnost Crne Gore”.

Odgovarajući na isto pitanje, iz kolacije “Mir je naša nacija” kazali su da bi se direktori birali na javnim konkursima, javnim nadmetanjem kroz programe koje ponude i znanjem koje moraju imati ili usvojiti iz oblasti menadžmenta u zdravstvu.

Iz URE, a u ime kolacije “Crno na bijelo” istakli su da su spremni da pokrenu izmjene zakona jer smatraju da samo znanje i rezultati rada mogu pomjeriti stvari nabolje u našoj zajednici.

SDP je ocijenio da će ako budu imali ministra zdravlja, insistirati na krajnje transparentnom, dugom i pažljivom izboru direktora:

“Naravno da je jedino partijska knjižica bila presudan faktor. To se moglo vidjeti na nekoliko frapantnih primjera, od kojih dominira smjena direktora OB Kotor”, odgovorio je kandidat za poslanika dr Adnan Striković.

Pomenute partije nisu saglasne ni oko toga i da u Podgorici treba graditi gradsku bolnicu.

Ipak, iz Ujedinjene Crne Gore kazali su da bi to bilo neracionalno trošenje novca poreskih obveznika, jer sa sedam bolnica i Kliničkim centrom, Crna Gora ima dovoljan broj postelja na 100.000 stanovnika.

U Demokratskoj Crnoj Gori smatraju da bi bila dobra ideja da se postojeći KC preformuliše u opštu bolnicu, a da se pristupi gradnji novog.

Opozicionari uglavnom tvrde da je ograničavanje prava na štrajk ljekarima suprotno Ustavu.

Bošnjak je naglasila da se, kada se radi o zdravstvu, zbog specifičnosti ove profesije od koje često zavisi ljudski život, mora propisati minimum usluga koji mora biti dostupan urgentnim slučajevima i u vrijeme štrajka.

Striković je ispred SDP-a poručio da je štrajk osnovno i najučinkovitije sredstvo sindikalne borbe i da je za tu partiju neupitno da svima to mora biti omogućeno na jednak način, bez obzira kojim se poslom bave.

Izvor: Vijesti.me

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account