Ministarstvo zdravlja direktno ugovaralo kupovinu, navodno nisu konsultovana stručna lica. U ugovoru piše da je arbitraža u Kini i da prodavac nije odgovoran ako roba ne ispunjava standarde kvaliteta. Borovinić Bojović kazala da su testove dobili besplatno, iako su ih formalno platili, jer je za tu sumu umanjena vrijednost nabavke vakcina. Tvrdi da su nabavke vršili direktno, uz saglasnost Vlade

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/607969/unisteno-126-miliona-eura-gradjana?fbclid=IwAR0O1bhQAWlpc0FfruIg1F2wBtu7fZRAHIo4trQR3-6jq86-7PxKDiZQm5w

Testovi stigli četiri mjeseca prije isteka roka upotrebe (ilustracija), Foto: RojtersTestovi stigli četiri mjeseca prije isteka roka upotrebe (ilustracija), Foto: Rojters, autorka: Ana Komatina

Ministarstvo zdravlja, na čelu sa Jelenom Borovinić Bojović, prije godinu je mimo propisa o javnim nabavkama i pod sumnjivim okolnostima kupilo direktno od kineske firme 130.000 testova za otkrivanje koronavirusa u vrijednosti od oko 1,3 miliona, čiji je veći dio već propao zbog isteklog roka trajanja, a ostatak će biti neupotrebljiv već od narednog petka.

Sindikat doktora medicine (SDM) došao je do ugovora Ministarstva zdravlja sa kineskom kompanijom, ćerkom firmom kompanije Sinofarm, čije je djelove juče predstavio na konferenciji za medije. Predsjednica SDM Milena Popović Samardžić kazala je da se o poslu očigledno dogovorilo Ministarstvo, da se ova vrsta testova koji se obrađuju manuelno ne može koristiti za masovna testiranja i da su kupljeni četiri mjeseca prije isteka roka trajanja. Tvrdi i da za ovu nabavku nisu konsultovana stručna lica, te da nije postojala njihova preporuka za korišćenje ovih neupotrebljivih, zastarjelih testova.

Čak 80.064 testa, plaćenih 724.579,2 eura propalo je zbog isteklog roka trajanja koji je bio do sredine decembra, a nisu poznati dodatni troškovi njihovog uništenja. Za ostalih 50.000 seroloških testova, koji su građane koštali 535.000 eura i čija je tehnologija takođe zastarjela, rok trajanja ističe za osam dana.

Popović Samardžić
Popović Samardžićfoto: PR Centar

Bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović juče je “Vijestima” kazala da je taj resor, imajući u vidu procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama i hitnost obezbjeđivanja vakcina u jeku epidemije, nabavke vršilo na osnovu ugovora sa proizvođačima, uz saglasnost Vlade.

”Zbog ugovora koji su potpisivani prilikom svake kupovine vakcina, a označeni su stepenom tajnosti, što je, podsjećamo praksa proizvođača vakcina, nijesam u prilici da navodim ili komentarišem ni njihovu, niti cijenu testova bilo koje vrste. Svakako, sve nadležne ustanove, uz Ministarstvo zdravlja, bile su detaljno upućene u sve procese i procedure pa su predmetni testovi nabavljeni nakon stručne preporuke Instituta za javno zdravlje. Podsjećam Vas da svi detaljni podaci mogu da budu javno objavljeni onda kada Ministarstvo zdravlja i Vlada odluče da skinu stepen tajnosti posebnim rješenjem”, rekla je Borovinić Bojović.

Ona je istakla da je Ministarstvo zdravlja, u trenucima kada je pandemija bila u kritičnoj fazi a globalna potražnja sa vakcinama i testovima u najvećem obimu, uspostavila saradnju sa NR Kinom, preko ambasade u Podgorici i kineskom državnom kompanijom “Sinofarm, a “sve radi urgentne nabavke istih, s obzirom na to da prethodna administracija ništa od toga nije uradila”. Pojasnila je da su se pregovori vodili direktno sa kineskom kompanijom uz posredovanje Ambasade, s obzirom na to da je informacija o vrijednosti nabavke označena stepenom tajnosti “interno”.

”Takođe, važno je napomenuti da je kineska strana, a prije zaključivanja ugovora o kupovini vakcina i testova, zbog solidarnosti sa Crnom Gorom, donirala 30 hiljada vakcina kompanije Sinofarm”.

Iz ugovora Ministarstva i kineske kompanije, koji je u ime Vladinog resora 8. juna prošle godine sa kompanijom “Shanghai Genesc Biotech Co Ltd” potpisala Borovinić Bojović, vidi se da se Ministarstvo obavezalo da snosi odgovornost za sve troškove i gubitke nastale zbog toga što roba ne ispunjava zahtjeve poput standarda kvaliteta ili zahtjeve za pakovanjem, uključujući, ali se ne ograničavajući na nemogućnost prodaje u Crnoj Gori, naknadu lične i imovinske štete koja nastaje iz upotrebe robe koju snosi kupac.

”Kupac preuzima neke i sve odgovornosti koje načini, koje nastanu iz ili su rezultat toga što kupac ili njegov određeni primalac ne isporuče i/ili prime robu zbog neusaglašenosti sa bilo kojim lokalnim standardima i zahtjevima Crne Gore”, piše u ugovoru.

Ministarstvo je, prema ugovoru, u potpunosti svjesno nedostatka robe i nestabilnosti lanca nabavke, te prema tome u slučaju posebnih okolnosti, na primjer, kašnjenja ili nemogućnosti isporuke, kineska firma ima pravo da jednostrano raskine ugovor i ne odgovara za njegovo kršenje.

Borovinić Bojović je potpisala i da se svi sporovi u vezi sa tim ugovorom rješavaju sporazumno, ali, ako se rješenje ne može postići, arbitraža je u Kini i odluka Arbitražne komisije konačna je i obavezujuća za obje strane.

Borovinić Bojović
Borovinić Bojovićfoto: Luka Zeković

Bivša ministarka zdravlja juče je odgovorila da je kineska strana, u toku pregovora o zaključivanju ugovora o količini i cijeni vakcina, pristala da umanji cijenu za istu količinu ugovorenih vakcina u vrijednosti ukupne cijene ugovorenih testova.

”Jednostavno rečeno, testove smo dobili besplatno, jer je za tu sumu umanjen iznos cijene vakcina. I na tome smo zahvalni i NR Kini i kompaniji “Sinofarm”. Takođe, u postupak pregovora je bio uključen Institut za javno zdravlje čiji je stručni stav bio da su nam potrebne i vakcine i testovi”, istakla je ona.

Borovinić Bojović je rekla da je po pristizanju vakcina i testova, a takođe besplatno, ekspertski tim kompanije “Sinopharm” boravio u višednevnoj posjeti IJZ, u cilju obuke našeg kadra za rukovanje i korišćenje predmetnih testova, a to se posebno odnosilo na LAMP testove koje je državna kineska kompanija “Sinofarm” razvila u saradnji sa timom Univerziteta “Oksford”.

”Ponavljamo, niko u Crnoj Gori, a ni u svijetu, nije mogao da pretpostavi ozbiljnost i dužinu trajanja pandemije, pa je Ministarstvo bilo prinuđeno da primarno i jedino razmišlja o zdravlju građana, a i u takvoj situaciji smo napravili značajne uštede u ovom ugovoru, s obzirom na to da smo testove, iako smo ih formalno platili, dobili besplatno jer je za tu sumu umanjena cijena vakcina”, odgovorila je ona.

”Na kraju, dio političke javnosti je svojevremeno bio sklon da pokuša da me na neprimjerene načine diskredituje dok sam nastojala sa kolegama da obezbijedim i vakcine i testove, pa su svi ti isti zaćutali kada smo, na primjer, lično od Ursule fon der Lejen dobili pohvale za masovno testiranje po čemu smo se ubjedljivo odvajali od većine zemalja regiona i Evrope. Da li sada neko sugeriše da je trebalo da sve vrijeme sjedimo skrštenih ruku”, upitala je bivša ministarka.

Popović Samardžić je juče pojasnila da se nevladina organizacija MANS obratila Ministarstvu zdravlja tražeći sve ugovore za nabavku medicinskog materijala tokom 2020. i 2021. godine, a da je 9. februara uputila žalbu Agenciji za slobodan pristup informacijama zbog ćutanja administracije, kao i urgenciju. Kako su ostali bez odgovora Agencije, MANS je 10. marta podnio tužbu Upravnom sudu.

Govoreći o LAMP testovima, koje je u količini oko 80.000 komada kupilo Ministarstvo zdravlja, Popović Samardžić je pojasnila da su nešto između brzog antigenskog testa i PCR testa, ali da se pomoću njih ne mogu raditi masovna testiranja. Za očitavanje rezultata, pojasnila je, potrebno je duže od pola sata.

Kazala je da se Ministarstvo odlučilo da kupi testove koji se obrađuju manuelno, a kada su stigli u zemlju njihov rok trajanja je bio još četiri mjeseca.

”Interesantno je da za ove LAMP testove, u momentu dolaska, nismo imali uređaj koji bi omogućio obradu uzoraka”, istakla je Popović Samardžić. Pojasnila je da je uređaj stigao otprilike mjesec nakon testova.

”Ukupna vrijednost ove kupovine iznosi 1.259.579 eura. Kad smo potražili javnu nabavku za LAMP testove, nismo je pronašli u sistemu javnih nabavki. Kad su stigli u Crnu Goru, rok trajanja ovih testova je bio oko četiri mjeseca, koji je istekao sredinom decembra 2021. godine. Do tog roka, svih 80.000 testova je propalo i nalaze se uskladišteni u Montefarmu. Ti testovi nisu upotrijebljeni i ovaj novac je bačen”, navela je Popović Samardžić.

Govoreći o serološkim testovima, pojasnila je da je njima rok trajanja duži, do 17. juna 2022. godine.

”I ovdje se radi o testovima koji se rade manuelno i ovi testovi su ostali neupotrijebljeni. Sve ovo vrijeme proveli su u ‘Montefarmu’ i za devet dana biće bačeni”, kazala je Popović Samardžić.

Pojasnila je da dva tehničara koja su na raspolaganju u Institutu za javno zdravlje tokom radnog vremena, da samo rade ove serološke testove svaki radni dan u godini, za godinu bi uspjeli da iskoriste 6 336 testova zbog vremena koje zahtijeva obrada tog jednog testa.

Za vrijednost nabavke koja je propala, tvrdi Samardžić Popović, moglo se nabaviti šest PCR laboratorija.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account