Pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu u srži djelovanja kroz projekat PARVIS.

PARVIS (Promovisanje svijesti o pravima osoba s oštećenim vidom u inkluzivnom društvu) podiže svijest o pravima osoba potpuno i djelimično oštećenog vida, istovremeno gradeći kapacitete organizacija osoba oštećenog vida, koje se za njih zalažu, stvaranjem i pružanjem pristupačnog audiovizuelnog komunikacijskog materijala, usklađenog na evropskom nivou.

Uz podršku Evropske komisije, PARVIS je zajednički projekat s organizacijama članicama Evropskog saveza slijepih, EBU-a za podizanje svijesti o pravima osoba potpuno i djelimično oštećenog vida u Evropi. Projektom je obuhvaćeno ukupno 9 zemalja PARVIS-a: Slovačka, Njemačka, Crna Gora, Francuska, Litvanija, Portugal i Španija, uz Holandiju i Švedsku, koje su partneri u konzorcijumu PARVIS.

Aktivnosti PARVIS-a usredsređene su na 10 prava proisteklih iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD): pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu, pristupačne informacije, pristupačan prevoz vozom, jednak pristup tržištu rada, jednak pristup kulturnom materijalu, asistivne uređaje i tehnologije, digitalnu inkluziju, samostalno glasanje, samostalan život i inkluzivno obrazovanje.

Prethodne sedmice objavljen je prvi video, pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu, koji se može naći na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=3tkavl-L8C0 .

U ponedeljak, 31.maja 2021, održana je online radionica na temu: Pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu, kojoj je prisustvovala savjetnica za međunarodne odnose, Katarina Bigović. Na radionici su predstavnici partnera zemalja i kancelarije EBUa, diskutovali o načinima zagovaranja, podizanja svijesti kod građana, donosiocima odluka, o  mogućnostima korišćenja video materijala, kao i materijala koje države već posjeduju. Akcenat je stavljen i na Strategiju EU o pravima OSI, naročito u segmentu zdravstvene zaštite.

Svi detalji su i biće dostupni na sajtu Saveza slijepih Crne Gore, http://ss-cg.org/, facebooku: https://www.facebook.com/savezslijepih.crnegore/ , twitter nalogu: https://twitter.com/Savez_slijepih?s=09, kao i na sajtu Evropskog saveza slijepih: http://www.euroblind.org/awareness-raising-blind-and-partially-sighted-persons-rights .

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account