Dobar ljekarski izvještaj u nalazu mora detaljno, jasno, potpuno i sveobuhvatno da opiše nađeno stanje prilikom pregleda, nalaz mora da bude čitak, koncizan, a u nekim slučajevima neophodno je naglasiti i negativan nalaz („sem opisanih spolja na tijelu nema drugih povreda niti promjena“). Nalaz napisan na ovaj način je onaj iz kojeg jasno, logično i nedvosmisleno proizilazi dijagnoza koja predstavlja objektivno i stručno povezivanje činjenica iz cjelokupnog nalaza. Važno je imati u vidu da ako se povrede ne opišu i ne dijagnostikuju na vrijeme, kasnije nema mogućnosti njihovog dokazivanja (Vodič, str. 48).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdravstveni radnici u Crnoj Gori po pravilu imaju zakonsku obavezu da prijave nasilje za koje saznaju prilikom obavljanja svog posla. Ne samo što imaju obavezu da ga prijave, već i da dokumentovanjem njegovih tragova na pravi način obezbijede dokaze, koji mogu da dovedu do kažnjavanja izvršilaca krivičnih djela.

Nažalost, u praksi se pokazalo da je procesuiranje više slučajeva policijskog zlostavljanja, zlostavljanja u zatvoru, partnerskog nasilja ili nasilja u krugu porodice, bilo onemogućeno neodgovarajućim postupkom ljekara prilikom bilježenja povreda na tijelu žrtve. Nekažnjavanje zlostavljanja dovodilo je do novih, sličnih i težih slučajeva u Crnoj Gori. Neophodno je da svi zajedno, koliko god da je to u našoj moći ili nadležnosti, učinimo sve što možemo da se nasilje spriječi, i da se kazni kada se dogodi, jer će se tako i najefikasnije spriječiti njegovo ponavljanje.

Vodič “Dokumentovanje i prijavljivanje povreda nastalih primjenom nasilja” sadrži detaljna uputstva za bilježenje povreda i obavezu prijavljivanja tjelesnih povreda, kao i listu institucija i organizacija za pomoć žrtvama nasilja. Prvenstveno je namijenjen zdravstvenim radnicima, ali i ostalima koji mogu da doprinesu da se njegove preporuke primjenjuju.

Autori su profesor dr Đorđe Alempijević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, iz Instituta za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“, specijalista za sudsku medicinu i bivši član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), i mr dr Ivana Čurović, specijalistkinja sudske medicine, zaposlena u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici i stručna saradnica u nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Urednica je izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević.

Vodič je i podsjetnik na dva kursa koje je Akcija za ljudska prava, u saradnji sa Sindikatom doktora medicine Crne Gore, organizovala krajem 2021. godine na temu„Ljekarsko izvještavanje o tjelesnim povredama nanijetim zlostavljanjem u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima”, uz podršku Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Ljekarske komore Crne Gore. Za ove obuke, akreditovane od strane Ljekarske komore Crne Gore, vladalo je veliko interesovanje i prisustvovalo im je 205 doktora medicine.

Izradu Vodiča i organizovanje kursa omogućila je Vlada Savezne Republike Njemačke u okviru projekta Akcije za ljudska prava “Suzbijanje nekažnjivosti mučenja i drugih oblika zlostavljanja u Crnoj Gori”. Svi rezultati ovog projekta, uključujući Stručno mišljenje o obuci službenika policije Crne Gore o vođenju razgovora i saslušanja i Izvještaj o istraživanju prijava zlostavljanja u Crnoj Gori, dostupni su ovdje.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account