Republika Srpska, godinama posle rata, nije prihvatila značaj i suštinski karakter društvenog dogovora u svim sferama društvenog života.

Zdravstvo, pored obrazovanja i pravnog sistema, jedan je od osnovnih stubova svakog društva. Ne kažem „trebalo bi da bude“, jer epitet osnovnog stuba ne bi trebalo da zavisi od vrste državnog uređenja, od stava vlasti ili pojedinca. Funkcionalno zdravstveni sistem u jednoj državi, jeste paradigma koja se proteže kroz sve samoodržive i efikasne državne zajednice.

Slikovito prikazujući ključne tačke, na putu čiji je cilj društveni dogovor, konkretno govoreći o zdravstvenim sistemima, iste bi se mogle predstaviti na sljedeći način:

1.POSTAVLJANJE CILJA

DEPOLITIZACIJA PROBLEMA

IZBOR KVALIFIKOVANIH PARTNERA ZA DIJALOG

DONOŠENJE PRIMJENJIVIH RJEŠENJA

Prva i druga kljucna tačka bi mogle zamjeniti mjesta. Ono što je bilo opterećujuće u prethodnim godinama jeste politizacija  svega onog što bi moralo biti prepušteno samo i jedino struci.Danas smo svedoci iste situacije.

Danas se suočavamo sa kriyom Covid-19 na globalnom niovu, koja pogadja sve zemlje sveta.

To je trebalo dakako bi smo razumeli da izgradnja i egzistiranje „otpornih“ zdravstvenih sistema ne smije biti vezana za već nastale probleme i situacije.Trebalo bi da ima vodecu ulogu bez koje nema normalnog funskcionisanja nijednog društva.

Ova krizna vremena su nam dala do znanja da  sindikat prestavlja „SIGURNU KUĆU“ za svoje članove.  Sindikat je jedini bio spreman da da adekvatan odgovor na sve izazove u ovoj situaciji. Shvatili smo da bez adekvatnih informacija nema ni adekvatnog odgovora, i da bez adekvatnog sindikalnog obrazovanja nema jakog sindikata.

2.SINDIKALNO OBRAZOVANJE

MOGUĆNOST VEĆE SIGURNOSTI ČLANOVA

POVEĆAN BROJ ČLANOVA

VEĆA SNAGA I BOLJA  POZICIJA ZA PREGOVORE SA DRŽAVOM

Govoreći konkretno o Strukovnom sindikatu doktora medicine Republike Srpske, moram u potpunosti istaći da je to sindikalna organizacija koja obuhvata većinu doktora medicine u Republici Srpskoj.Kao reprezentativna strukovna sindikalna organizacija, u prethodnim godinama nije nijednom na jedan ozbiljan i odgovoran način prihvaćena od zvaničnih državnih struktura kao kvalifikovan i konstruktivan partner za dijalog čiji je cilj izgradnja efikasnog zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, nevezano za pošast koja nas je sve zadesila.

Ukoliko idemo u pravcu da:

3.ISKORISTIMO SITUACIJU

 DOKAZATI DRŽAVI DA NE MOŽE BEZ NAS

 IMAĆEMO VEĆU MOGUĆNOST OSTVARIVANJA ZADATIH CILJEVA

Odgovorno tvrdim: da je samo dio rješenja koja smo predlagali naišao na razmijevanje kod nadležnih organa, naš zdravstveni sistem bi na neuporedivo efikasniji način odgovorio na brojne izazove koje je pandemija covid-19 nametnula.

Iako je cijena neefikasnosti visoka u ova bremenita vremena naša sindikalna organizacija, čije članstvo čini veliki broj stručnih i kvalifikovanih kadrova, predanih svom pozivu,spremna je da svoje znanje i iskustvo stavi u službu sveukupnog društvenog otrežnjena.Spremna je da se, kao najstručniji dio neophodnog partnerstva u dijalogu, posveti izgradnji zdravstvenog sistema koji će biti kadar da odgovori i na najveće izazove savremenog doba.

Sve navedeno mora biti oslobođeno bilo kakvog oblika improvizacije. Podrazumijeva donošenje sistemskih rješenja zasnovanih na temeljitoj analizi postojećeg stanja, te nuđenju rješenja zasnovanih jedino i isključivo na iskustvu struke.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account