3 – 4. septembar 2022. godine

Amfiteatar Medicinskog fakulteta Podgorica

✅ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 – 𝗦𝗧𝗔 𝗦𝗠𝗢 𝗡𝗔𝗨𝗖𝗜𝗟𝗜 𝗜 𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗔 𝗢𝗖𝗘𝗞𝗨𝗝𝗘𝗠𝗢? 𝗘𝗧𝗜𝗖𝗞𝗜 𝗜𝗭𝗔𝗭𝗢𝗩𝗜 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝗞𝗥𝗜𝗭𝗘 ✅

Poštovane kolege,

Pred vama je program domaćeg stručnog skupa sa međunarodnim učešćem na kojem ćete biti u prilici da slušate o terapijskim protokolima COVID-19, primjerima iz kliničke prakse naših gostiju iz 𝗦𝘃𝗮𝗷𝗰𝗮𝗿𝘀𝗸𝗲 i 𝗡𝗷𝗲𝗺𝗮𝗰𝗸𝗲, ali i naših dragih kolega širom 𝗖𝗿𝗻𝗲 𝗚𝗼𝗿𝗲. Bićete u prilici da slušate o bolničkim infekcijama čiji rast je registrovan tokom pandemije, o etičkim aspektima donošenja odluka u kriznim situacijama, ali i o uticaju COVID-19 na mentalno zdravlje i sindromu sagorijavanja ljekara na poslu.

➡️ Prema novom prijedlogu pravilnika za Kontinuiranu medicinsku edukaciju Ljekarske komore Crne Gore svi ljekari biće dužni u toku jedne kalendarske godine pohađaju makar jedan seminar na temu medicinske etike. Podstaknuti ovom novinom, upravo kako bi olakšali kolegama iz svih oblasti medicine i sa svih nivoa zdravstvene zaštite, organizovali smo posebne sesije sa ovim temama o kojima će govoriti 𝗱𝗿 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗕𝗿𝗲𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲𝗿, specijalista infektolog epidemiolog, magistar medicinske etike iz Švajcarske i 𝗱𝗿 𝗧𝗲𝗮 𝗗𝗮𝗸𝗶𝗰, psihijatrica, magistrica iz bioetike, Clarkson Univerzitet, New York.

➡️ Pored njih naši gosti su i 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗷 𝗧𝗿𝗮𝗺𝗽𝘂𝘇, infektolog, direktor infektivne klinike u najvećoj bolnici u Evropi, “Charite” u Berlinu, 𝗱𝗼𝗰. 𝗱𝗿 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗲𝗻, internistinja – infektološkinja – epidemiološkinja u bolnici u Aarau, Švajcarska, i 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿 𝗠𝗶𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗱𝘃𝗶𝗻𝗲𝗰 specijalista ORL u penziji i predsjednik bazelskog ljekarska društva za medicinsku saradnju uz Švajcarske.

➡️ Na simpozijumu će učestvovati i veliki broj naših ljekara. Naša namjera je da sa ovog stručnog skupa proizađu prijedlozi rješenja prepoznatih problema, inicijative za izmjenom ili unapređenjem postojeće prakse. Stručni skup je 𝗮𝗸𝗿𝗲𝗱𝗶𝘁𝗼𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝟭𝟬 𝗽𝗼𝗲𝗻𝗮 od strane Ljekarske komore Crne Gore.

➡️ Na kraju, želimo da se zahvalimo našem zlatnom sponzoru Glosariju, kao i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore koji su podržali i pomogli održavanje ovog stručnog skupa.

𝗗𝗿 𝗠𝗶𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗣𝗼𝗽𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗦𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝘇𝗶𝗰

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account