TIFLOTEHNIČKA POMAGALA su pomagala za osobe s oštećenjem vida odnosno osobe potpuno i djelimično oštećenog vida. Obuhvataju različite uređaje, sredstva i alate koji olakšavaju funkcionisanje u širokom spektru aktivnosti svakodnevnog života za koje je inače potreban vid. Najčešće se radi o pomagalima koja prikazuju informacije putem taktilnih i zvučnih obilježja.

Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko – tehnička pomagala donijet je krajem 2016. godine, s tim da je od stupanja na snagu bilo više izmjena i dopuna, prije svega Liste medicinsko-tehničkih pomagala. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Fond je utvrdio Listu medicinsko-tehničkih pomaga, kao i način i postupak ostvarivanja prava na pomagala, po prethodno dobijenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Listom pomagala su definisane indikacije za odobravanje medicinsko-tehničkih pomagala i djelova pomagala, materijali od kojih se izrađuju pomagala, postupak ostvarivanja prava na pomagala, vrste i rokovi korišćenja pomagala, utvrđivanje cijena pomagala i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na pomagala koja osiguranim licima obezbjeđuje Fond.

Sagledavajući listu pomagala lako se može primijetiti da se na listi ne nalaze mnoga pomagala koja su neophodna osobama oštećenog vida, potpuno ili djelimično, za samostalan i nezavisan život.

Razvojem tehnologija, razvija se i širi spektar kvalitetnih pomagala koja imaju za cilj da olakšaju
svakodnevnicu osobama oštećenog vida i da omoguće samostalno življenje.

U prilogu sa vama danas dijelimo katalog proizvoda firme Tiflomont iz Nikšića. Za sve detaljnije informacije, budite slobodni da pozovete firmu Tiflomont.

Obzirom da se na listi ne nalazi veliki broj pomagala, osobe oštećenog vida najčešće moraju da izdvoje novac kako bi sebi priuštili pomagalo u raznim poslovima tokom dana, kuhinjskim, društveno-zabavnim i sl.

Ovdje navodimo da su naši članovi izrazili najveću potražnju za raznim vrstama lupa, potom za govorne aparate – vaga kuhinjska, tjelesna, toplomjer, za indikator nivoa tečnosti, mnoge društvene igre.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account