Ljekari i srednji medicinski kadar koji su bili angažovani na vakcinalnim punktovima nisu adekvatno nagrađeni za svoj rad

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/562300/borcima-protiv-korone-prazna-obecanja

Foto: Luka ZekovicFoto: Luka ZekovicJ JJelena Jovanović14.08.2021. 14:23h

Ljekari i srednji medicinski kadar koji su bili angažovani na vakcinalnim punktovima nisu adekvatno nagrađeni za svoj rad nakon što su pristali da pomognu procesu vakcinacije i zaštite stanovništva od koronavirusa.

Njihov dopunski rad nije adekvatno plaćen, iako im je to bilo obećano, tvrdi više sagovornika Vijesti.

Nadležni ćute na pitanja koliko će novca dobiti zbog dopunskog angažovanja, ali prema saznanjima “Vijesti” svi će biti jednako isplaćeni – primiće po 250 eura bez obzira da li su na vakcinalnom punktu radili 15 ili 150 sati.

Sagovornik iz zdravstvenog sistema, uključen u proces vakcinacije, tvrdi da je ljekarima obećano da će naknadu dobiti na osnovu ugovora o dopunskom radu, a ne nikako plaćanjem prekovremenih sati.

Isti sagovornik objašnjava da je članom 302 Zakona o radu propisano da se ugovor o dopunskom radu zaključuje u pisanoj formi i sadrži naziv i sjedište poslodavca, ime i prezime i JMB angažovanog lica, opis poslova, mjesto rada i način obavljanja poslova, period na koji se ugovor zaključuje, podatke o radnom vremenu, visinu novčane naknade za obavljeni rad, rokove za isplatu naknade, prava, obaveze i odgovornosti o pitanjima zaštite i zdravlja na radu, razloge za otkaz ugovora i druga prava i obaveze po osnovu rada.

Takvi ugovori, međutim, nisu potpsani, iako, kako objašnjavaju sagovornici “Vijesti”, masovna vakcinacija stanovništva nije redovan posao ljekara:

”I samim tim ne može se govoriti o prekovremenom radu, ne može biti regulisano ni ugovorom o djelu kao dodatni posao, već jedino može biti plaćen kao dopunski. Prije nego se ušlo u taj projekat, jasno se moralo definisati ko će, koliko i po kojim kriterijumima biti plaćen. Naravno, bilo je nužno da se o svemu vodi precizna evidencija, kako ne bi došlo do zloupotreba. Ako je negdje i postojala zloupotreba, odgovorne treba sankcionisati, ali ne treba da trpe svi zbog toga. Ljekari moraju biti plaćeni za ono što su radili”, rekao je sagovornik “Vijesti”.

Iz Vlade Crne Gore nijesu “Vijestima” odgovorili da li su usvojili odluku o dodatnom angažovanju ljekara i srednjeg medicinskog kadra na vakcinalnim punktovima i uopšteno u procesu masovne vakcinacije stanovništva, čime je regulisana njihova obaveza da rade na vakcinalnim punktovima i da li su ljekari i srednji medicinski kadar za to dodatno plaćeni. Nijesu odgovorili ni da li je propisano da za to angažovanje budu plaćeni po broju prekovremenih radnih sati ili je za sve predviđena identična naknada.

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja nijesu odgovorili da li su od Ministarstva zdravlja dobili zahtjev za isplatu naknada ljekarima i srednjem medicinskom kadru koji su angažovani na vakcinalnim punktovima, ako jesu, da li su o tome odlučivali i kakva je odluka. Bez odgovora ostalo je i pitanje koliko je novca iz budžeta do sada isplaćeno za te namjene.

Iz Ministarstva zdravlja najavili su da će na pitanja odgovoriti direktor Doma zdravlja (DZ) Podgorica i koordinator za vakcinaciju dr Danilo Jokić, ali su odgovori stigli iz Službe za odnose s javnošću tog DZ. U tim odgovorima piše da je u procesu masovne imunizacije počevši od maja do danas (10. avgust) angažovano 50 ljekara – od toga 35 ljekara Doma zdravlja Podgorica i ukupno 15 ljekara Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

”Njihov angažman nije bio u kontinuitetu nego u skladu s potrebama na vakcinalnim punktovima, što je usklađivano na nedjeljnom i dnevnom nivou. Kad god je situacija dozvoljavala (tj. da se ne remeti redovan proces rada), ljekari su ‘povlačeni’ iz svojih službi i radili redovnu smjenu na vakcinalnom punktu (što se nije računalo kao prekovremeni rad). U slučaju kada to situacija nije dozvoljavala, ljekari su na dobrovoljnoj osnovi radili nakon regularnog radnog vremena na vakcinalnom punktu, što se evidentira kao prekovremeni rad. Do sada je isplaćen prekovremeni rad za maj mjesec, osim za ljekare KCCG koji do sada nisu isplaćivani”, rečeno je iz podgoričkog Doma zdravlja.

Objasnili su da je veoma važno naglasiti da je na početku masovne vakcinacije u Crnoj Gori postojalo 140 punktova, kao i da smo imali veliki broj mobilnih ekipa koje su obilazile zainteresovane građane u njihovim domovima.

”Podsjetićemo i da je DZ Podgorica imao akciju, kao i u ostatku Crne Gore, vakcinacije u kućnim uslovima i vakcinacije u firmama, što je zahtijevalo upotrebu ljudskih resursa”, piše u odgovorima.

Iako je dr Jokić zvanično koordinator za vakcinaciju, iz njegovog PR tima tvrde da evidenciju o ukupnom nemaju oni, već lokalni domovi zdravlja.

”Na svim punktovima su bili angažovani ljekari i tehničari u timu. Zavisno od dinamike vakcinacije, pa samim tim i potrebe za angažovanjem, svaki dom zdravlja je, uz komunikaciju sa šefom Tima za uspostavljanje infrastrukture i praćenje masovne vakcinacije, donosio odluku o broju neophodnih timova na punktovima, kao i o potrebi rada u dvije ili u jednoj smjeni. Pošto su angažmani ljekara bili iz matičnih domova zdravlja, izuzev ljekara KCCG koje smo angažovali u Podgorici i mobilnim timovima, preciznu evidenciju su vodili domovi zdravlja u opštinama”, tvrde iz Službe za odnose s javnošću DZ Podgorica.

Uprkos urgenciji, niko od nadležnih nije objasnio koliko će ljekari i srednji medicinski kadar biti plaćeni za napore koje su pružili tokom masovne vakcinacije protiv koronavirusa.

Projekat Dijalozi.me – “Servis po mjeri građana”, koji realizuje Sindikat doktora medicine Crne Gore podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Sadržaj ovog sajta isključiva je odgovornost Sindikata doktora medicine Crne Gore i ne odražava nužno stavove CGO-a, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

©2024 dijalozi.me

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account